Frivillig i LKI Lyngby

                                                                                                                 
LKI Lyngby er en frivillig forening, som drives af en frivillig bestyrelse og ikke mindst alle vores engagerede trænere og hjælpetrænere. 
 
Men der er mange opgaver for både bestyrelse og trænere! Derfor er vi glade for hver en hånd der kan byde sig til, da det giver flere muligheder for flere tiltag og udvikling af nuværende og nye tilbud i LKI Lyngby.
Som I kan høre, er vi glade for al den frivillighed der er og vi vil gerne i større grad benytte folk til enkelte opgaver som også skal gøres og dette er vigtig i en forening, også af vores størrelse, for at vi kan lave endnu flere spændende ting.
 
Vi har brug for:
De stærke, de kreative, de praktiske og de innovative.
 
Hvad betyder det at være frivillig?
Frivilligt arbejde kan defineres på mange måder. Men først og fremmest skal den defineres ved den gavnlige effekt den har for både én selv, men også andre end én selv og ens familie. 
"Du er frivillig når du udfører en aktivitet uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang."
 
Endnu mere enkelt sagt – du er ikke lønnet som frivillig. Du udfører et stykke arbejde fordi du synes om det, fordi du kan identificere dig med en sag, fordi du ønsker at støtte en forening, fordi du brænder for noget!
 
Det bliver ikke kedeligt!
 
Så har du noget at byde ind med, håber vi du har lyst til at blive en del af LKI Lyngby. Returner venligst vedlagte tipskupon, både hvis du har lyst og tid til at være med, men også hvis du ikke har mulighed for at hjælpe.
 
Bestyrelsen står til rådighed for, at svare på spørgsmål. Kontaktinformationer findes på lkilyngby.dk 
Kære gymnaster og forældre
Vi vil gerne spørge, om nogen af jer kunne tænke sig at hjælpe til med diverse aktiviteter, mest i forbindelse med børneholdene og vores hus ”Idrætshuset”. Vi håber på denne måde at få inspiration til nye tiltag og lidt flere ressourcer til at gennemføre aktiviteter til glæde for alle. Vi gemmer tilbagemeldinger og kontakter jer efter behov.
Hvilket hold er du/dit barn på: ___________________ Dit navn: ____________________________
Din mail:_____________________________________ Telefon:_____________________________
Kunne du tænke dig at hjælpe med at: Ja Måske -jeg vil gerne vide mere Nej
Bage kage til dit barns hold ved arrangementer?      
Skrive indlæg til LKI Lyngby's hjemmeside efter arrangementer?      
Være hjælpeinstruktør på et hold?      
Hjælpe med andre konkrete praktiske opgaver i forbindelse med fx. fastelavnsfest, tonsedag eller gymnastikopvisning?      
Stille ekspertise til rådighed til vedligeholdelse, udbygning og opdatering af hjemmesiden?      
Blive uddannet som instruktør for et hold?      
Tage fotos ved diverse arrangementer?      
Give en hjælpende hånd i ”Idrætshuset”, ved en vedligeholdelsesdag?      
Give en hjælpende hånd ved en aktivitetsdag, en tur eller andet for dit - eller dit barns hold      
Være med i bestyrelsen?      
Hjælpe med noget andet - hvad synes du kunne være spændende?      
 
Vigtigt! Det udfyldte skema afleveres til instruktøren inden d. 1. dec.
På forhånd tak for hjælpen
Mange hilsner bestyrelsen i LKI
Helle, Søren, Alice, Maria, Lea
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk