LKI Lyngby tilbyder gymnastik for hele familien. Vi har hold for de helt små sammen med deres forældre, puslingehold, springhold, juniorhold og voksenhold. LKI Lyngby er en frivillig forening, som drives af en frivillig bestyrelse og ikke mindst alle vores engagerede trænere og hjælpetrænere. Hold dig opdateret om aktiviteter og nyheder i LKI Lyngby her på hjemmesiden.

 

LKI LYNGBY 
DIN LOKALE GYMNASTIKFORENING  


 

Tilmelding 23-06-2024
Så tilmeldingen til den kommende sæon igang. 

Klik her og du er igang. 

Vi ses til september!

God sommer!
Generalforsamling 27-02-2023

LKI Lyngby afholder generalforsamling
mandag den 11. marts 2024 kl. 19.30 
i Idrætshuset Carlshøjvej 2 Lyngby

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen)
6. Valg til bestyrelsen

  • a. Valg af formand :  Helle Eriksen modtager genvalg

  • b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Ditte Rønne modtager genvalg 

  • c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Therese Djurhuus modtager genvalg

  • d. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Mette Ernst  modtager genvalg

  • e.  Valg af 3 suppleanter for 1 år

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
9. Idrætshuset
10. Eventuelt

 

Bestyrelsen
LKI Lyngby

.


 


 
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk