LKI Lyngby tilbyder gymnastik for hele familien. Vi har hold for de helt små sammen med deres forældre, puslingehold, springhold, juniorhold og voksenhold. LKI Lyngby er en frivillig forening, som drives af en frivillig bestyrelse og ikke mindst alle vores engagerede trænere og hjælpetrænere. Hold dig opdateret om aktiviteter og nyheder i LKI Lyngby her på hjemmesiden.

 

LKI LYNGBY 
DIN LOKALE GYMNASTIKFORENING  


 

HUSK 

 
LKI Lyngby afholder 
Forårsopvisning 2022 

Lørdag den 23. april 2022 
i Opvisningshallen i Lyngby Idrætsby


 
Landsstævne L22 – SKAL DU MED?

LKI Lyngby er igen klar med et lokalhold til Landsstævnet, som i år afholdes i Svendborg.

Holdet er for alle 18-99 årige, som er klar til at lave festlig og sjov gymnastik og som har mod på at udfordre sig selv og være aktivt deltagende til nogle festlige dage i Svendborg 30. juni - 3. juli 2022, vores opvisning kommer til at forgå på en af opvisningspladserne i Svendborg.

Holdet bliver trænet af Anette.

Træningen i LKI Lyngby starter til 5. april 2022 i Idrætshuset, hvor vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. Træningen flyttes fra tirsdag den 3. maj til Hummeltofte Hallen, Grænnevej 218, Virum. (tæt på  Sorgenfri S tog)

Køb du din deltagerbillet til Landsstævnet  her

Vi ses til 4 glade og festlige gymnastikdage i Svendborg.

Så er vi klar til online tilmelding sæson 2021/2022.

Klik her for tilmelding 

Der er mulighed for en gratis prøvetime.

Vi glæder os til at se dig.

God sommer !Lyngby, den 2. marts  2022
 
 
  
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2022

 
LKI Lyngby afholder ordinær generalforsamling:
 
Dato:          torsdag den 17. marts 2022 kl. 18.00
Sted:           Idrætshuset, Carlshøjvej 2, Lyngby
 
Vi har ændret lidt på gennemførslen i år.
Vi sørger for noget at spise, så vi hygger og spiser mens vi gennemgår dagsordenen.
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
 Valg af dirigent og referent
 1. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 3. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen
 1. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand, Helle Eriksen modtager genvalg
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Ditte Rønne modtager genvalg
  3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Bertram Lee Kierkegaard genvalg ?
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Julia Gabrielsen genvalg ?
 2. Valg af 3 suppleanter for 1 år
 3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 4. Idrætshuset:
  1. Valg af husudvalg
 5. Eventuelt
 
 Bestyrelsen
 
 
 
Retningslinjer for LKI træning
 
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til gymnastik i LKI Lyngby.
COVID-19 betyder, at vi skal tage en række forbehold ved vores træning for at mindske risikoen for smitte.
Generelt følger LKI Lyngby DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til genopstart efter corona, samt de lokaleretningslinjer fra Lyngby Taarbæk kommune.
Ud fra dette har vi udfærdiget nogle specifikke anbefalinger, som gælder for træning i vores forening.
For LKI Lyngby er det vigtigste, at alle skal være trygge til træning - både træner og gymnaster.

Tegn på sygdom – bliv hjemme.
Det gælder for ALLE, at det ikke er lovligt at møde op til træningen, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). Trænerne kan til enhver tid bede et barn om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente til forældrene henter igen.  
Såfremt en gymnast eller en person i dennes omgangskreds bliver testet positiv for COVID-19, SKAL dette straks meldes til LKI Lyngby på info@lkilyngby.dk, og gymnasten må ikke møde op til træning.

Ankomst og afhentning
I Lundtofte Hallen skal gymnasterne så vidt muligt afleveres og afhentes ved indgangen til hallen. Her vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede ved døren som bl.a. vil registrere gymnasterne ved ankomst således, at trænerne kan være i hallen og starte træningen.

Omklædning
Vi skal begrænse ophold i små omklædningsrum. Derfor beder vi alle om at møde op omklædt. Og forlade omklædningsrummet hurtigt efter træning. Derfor opfordrer vi også til at medbringe en fyldt drikkedunk.

Forældre i hallen
Det er selvfølgelig første prioritet, at børnene får en god start på gymnastikholdene. Hvis der opstår et særligt behov for det, har I som forældre mulighed for at være tilstede under træningen. Men vi henstiller til, at forældre ikke opholder sig unødigt i hallen.
 

Vi glæder os til en god sæson og ser frem til forårsopvisningen d. 24. april 2021.

September 2020
Bestyrelsen LKI Lyngby
FAMILIETONS 15-01-2022
Velkommen til Familietons med LKI Lyngby
- aktivitet for hele familien
 
søndag den 6. februar 2022
søndag den 6. marts 2022
søndag den 3. april 2022

kl. 9.30 – kl. 11.30 i Lundtoftehallen

Prisen er 30,00 kroner pr. person for indgang til hallen,
som betales ved indgangen på Mobilpay.

Det vil være to timer, hvor det er muligt for hele familien at tonse igennem og udforske gymnastikken på foreningens redskaber. Der vil være trænere tilstede i hallen.

Vi glæder os til at se jer. 
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk