LKI Lyngby tilbyder gymnastik for hele familien. Vi har hold for de helt små sammen med deres forældre, puslingehold, springhold, juniorhold og voksenhold. LKI Lyngby er en frivillig forening, som drives af en frivillig bestyrelse og ikke mindst alle vores engagerede trænere og hjælpetrænere. Hold dig opdateret om aktiviteter og nyheder i LKI Lyngby her på hjemmesiden.

 

LKI LYNGBY 
DIN LOKALE GYMNASTIKFORENING  


 
Online tilmelding er klar nu ! 

I ønskes alle en rigtig god sommer, vi ses til september.
Generalforsamling 27-02-2023
Til foreningens medlemmer     Lyngby, den 23. februar 2023
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023
 
LKI Lyngby afholder ordinær generalforsamling:
 
Dato:             Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30
Sted:             Idrætshuset, Carlshøjvej 2, 2800 Lyngby
   
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag (evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af kasserer: Alice Wallin modtager genvalg
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Tina Bokmand modtager genvalg
  3. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Therese Djurhuus modtager genvalg
  4. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Søren Dyhr-Jensen modtager genvalg
  5. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.
 7. Valg af 3 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 9. Idrætshuset
  1. Husudvalgets beretning
  2. Valg af husudvalg
 10. Eventuelt
 
Bestyrelsen
 
Skal du være træner? 27-02-2023
Har du eller en du kender en træner gemt i maven? 
Måske skal du være LKI træner til den kommende sæson 2023/2024??

Har du lysten til at give glæden ved gymnastik og bevægelse videre til andre?
Hvis svaret er JA, er det netop DIG vi har brug for til den kommende sæson hos LKI Lyngby.

Vi søger trænere til hold for børn i alderen 2-10 år i vores forening.

Hos LKI Lyngby kan vi tilbyde:
Godt humør og sammenhold
Mulighed for relevante kurser
Med indflydelse og selvbestemmelse 

Kontakt helle@lkilyngby.dk hvis du har lyst til at være en del af en lokalforening fyldt med sammenhold, nærvær og god gymnastik.


 


 
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk