LKI Lyngby tilbyder gymnastik for hele familien. Vi har hold for de helt små sammen med deres forældre, puslingehold, springhold, juniorhold og voksenhold. LKI Lyngby er en frivillig forening, som drives af en frivillig bestyrelse og ikke mindst alle vores engagerede trænere og hjælpetrænere. Hold dig opdateret om aktiviteter og nyheder i LKI Lyngby her på hjemmesiden.

 

LKI LYNGBY 
DIN LOKALE GYMNASTIKFORENING  


 

SÆSONSTART UGE 36 

 
BØRNEHOLD træner i Lundtofte hallen
VOKSEN træninger er i idrætshuset på Carlshøj 2Der åbnes for online tilmelding til vores børnehold lørdag den 18. juni 2022

Online tilmelding til voksenhold fra uge 29


Vi har brug for flere trænere til sæsonstart, måske er det dig ? 

Så er du ung gymnast, er du lige kommet hjem fra efterskole eller højskole, tidligere gymnast, som måske er blevet forældre eller noget andet, så skriv til helle@lkilyngby.dk 
Eller måske kender du en anden !


GOD SOMMER TIL ALLE 
VI SES TIL SEPTEMBER


 

Så er vi klar til online tilmelding til børnehold sæson 2022/2023

Klik her  for tilmelding 

Der er mulighed for en gratis prøvetime.

Vi glæder os til at se dig.

God sommer !

Foreningen LKI Lyngby drives af frivillige hænder, som arbejder for, at der skal være et fritidtilbud for dem der gerne vil bevæge sig og arbejde med gymnastiske udfoldelser med leg, rytme og spring. Vi arbejder for breddegymnastikken, hvor der skal være plads til alle.

Selvom man ikke er en del af bestyrelsen kan man tilbyde at hjælpe med praktisk opgaver hen over sæsonen.

Det kan være eksempelvis uddeling af programmer,, bage kage til holdet, pakke redskaber, hjælpe  holdets træner evt. ved bestilling af opvisningstøj.
Eller har du specifikke kompetencer, du tænker vi kan gøre nytte af, som fx grafisk opsætning af opvisningsprogrammet, holdfoto eller lign. som I gerne vil melde ind med, så skriv endelig til os på helle@lkilyngby.dk. Lyngby, den 2. marts  2022
 
 
  
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2022

 
LKI Lyngby afholder ordinær generalforsamling:
 
Dato:          torsdag den 17. marts 2022 kl. 18.00
Sted:           Idrætshuset, Carlshøjvej 2, Lyngby
 
Vi har ændret lidt på gennemførslen i år.
Vi sørger for noget at spise, så vi hygger og spiser mens vi gennemgår dagsordenen.
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
 Valg af dirigent og referent
 1. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 3. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen
 1. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand, Helle Eriksen modtager genvalg
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Ditte Rønne modtager genvalg
  3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Bertram Lee Kierkegaard genvalg ?
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Julia Gabrielsen genvalg ?
 2. Valg af 3 suppleanter for 1 år
 3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 4. Idrætshuset:
  1. Valg af husudvalg
 5. Eventuelt
 
 Bestyrelsen
 
 
 
Retningslinjer for LKI træning
 
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen til gymnastik i LKI Lyngby.
COVID-19 betyder, at vi skal tage en række forbehold ved vores træning for at mindske risikoen for smitte.
Generelt følger LKI Lyngby DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til genopstart efter corona, samt de lokaleretningslinjer fra Lyngby Taarbæk kommune.
Ud fra dette har vi udfærdiget nogle specifikke anbefalinger, som gælder for træning i vores forening.
For LKI Lyngby er det vigtigste, at alle skal være trygge til træning - både træner og gymnaster.

Tegn på sygdom – bliv hjemme.
Det gælder for ALLE, at det ikke er lovligt at møde op til træningen, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). Trænerne kan til enhver tid bede et barn om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente til forældrene henter igen.  
Såfremt en gymnast eller en person i dennes omgangskreds bliver testet positiv for COVID-19, SKAL dette straks meldes til LKI Lyngby på info@lkilyngby.dk, og gymnasten må ikke møde op til træning.

Ankomst og afhentning
I Lundtofte Hallen skal gymnasterne så vidt muligt afleveres og afhentes ved indgangen til hallen. Her vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede ved døren som bl.a. vil registrere gymnasterne ved ankomst således, at trænerne kan være i hallen og starte træningen.

Omklædning
Vi skal begrænse ophold i små omklædningsrum. Derfor beder vi alle om at møde op omklædt. Og forlade omklædningsrummet hurtigt efter træning. Derfor opfordrer vi også til at medbringe en fyldt drikkedunk.

Forældre i hallen
Det er selvfølgelig første prioritet, at børnene får en god start på gymnastikholdene. Hvis der opstår et særligt behov for det, har I som forældre mulighed for at være tilstede under træningen. Men vi henstiller til, at forældre ikke opholder sig unødigt i hallen.
 

Vi glæder os til en god sæson og ser frem til forårsopvisningen d. 24. april 2021.

September 2020
Bestyrelsen LKI Lyngby
SOMMERFERIE 15-01-2022
Rigtig god sommer til alle medlemmer og frivillige i LKI Lyngby

Vi er klar til gymnastik igen fra mandag den 5. september 2022. 

Den 22. april 2023 afslutter vi sæsonen med en Forårsopvisning i Lyngby Idrætsby, her viser holdene, hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen.
Vi ses 


 
 
Landsstævne 2022 15-01-2022
Landsstævne L22 

LKI Lyngby er igen klar med et lokalhold til Landsstævnet, som i år afholdes i Svendborg. Holdet bliver trænet af Anette og Sabine. 

Lørdag den 1. juli vil holdet bestående af 22 gymnaster gennemfører deres opvisning på en af opvisningspladserne i Svendborg. 

Holdet består at unge gymnster og garvede opvisningsgymnaster. Men det vigtige er , at de alle er klar til at lave festlig og sjov gymnastik og være aktivt deltagende i nogle festlige dage i Svendborg 30. juni - 3. juli 2022. 

Holdet glæder sig til 4 glade og festlige gymnastikdage i Svendborg.
LKI Lyngby, Carlshøjvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, CVR: 74326714, info@lkilyngby.dk